Canvi de paisatge després de les nevades

Canvi de paisatge després de les nevades

El matí es llevava amb temperatures fredes que han anat augmentant a mesura que avançava el dia i ens situava amb temperatures positives a mig matí a l’estació de Sorteny a 2290m. La neu pols a primera hora ha anat transformant a neu més humida i pesada. Aquesta nevada ens ha deixat uns 30cm de neu nova a la zona on anem a fer el perfil. A l’estació de Sorteny es van arribar a mesurar més de 60cm de neu molt d’ells acumulats per l’efecte del vent.

La neu nova descansa sobre una capa de neu rodona del divendres passat. Aquesta capa però no ha estat reactiva en el test de la serra.

En canvi, la capa de facetes que es troba per sota ha donat positiu en el test de la serra.