Perfil a l'EMA de Sorteny (22/12/2021)

Perfil a l'EMA de Sorteny (22/12/2021)

Avui hem sortit a fer un perfil prop de l'estació meteorològica automàtica de Sorteny, a cota 2250m en un vessant NE. Com podeu observar, gran part del mantell està format per grans fins, fruit del gradient feble que hi trobem des de ja fa uns dies. El test de la columna estesa (ECT) ha donat negatiu. Recordeu però, que aquest perfil no és representatiu de tot el mantell nival, i cal consultar el butlletí de perill d'allaus per conèixer l'estat del mantell en les seves diferents orientacions i alçades. Com a curiositat us compartim algunes fotos dels cristalls de gebre de superfície que hem trobat molt a prop del riu de Sorteny, de dimensions realment grosses. Ens sabríeu explicar com es pot haver format aquest gebre, i per què ha crescut tant?