Perfil a Sorteny 12/01/2022

Perfil a Sorteny 12/01/2022

El primer perfil de l'any a l'EMA de Sorteny reflexa molt bé la meteorologia dels últims dies. A la part superior hi trobem una neu bastant freda (-11ºC) que manté encara la forma de partícules reconeixibles de l'última nevada de dilluns, facetes de superfície i alguns grans fins petits trencats pel vent. El gradient de temperatura en aquesta part és fort (0.46ºC/cm els 8 primers centímetres), per tant esperem que les facetes segueixin evolucionant. Per sota hi ha un seguit de crostes de regel i neu seca (partícules i grans fins) fruit de la variació de la cota de neu durant l'episodi de dilluns, amb trams més càlids i d'altres més freds. Finalment, a la part inferior del mantell hi seguim trobant les facetes que ja teníem a l'últim perfil. Cal destacar una capa de facetes relativament petites i molt poc resistents a sota de la primera crosta que ha donat positiu (tot i que amb sobrecàrrega forta) al test de la columna estesa (ECTP29). El test de la serra ha donat poca probabilitat de propagació (PST 49/90 (End)).