Perfil a Sorteny conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional

Perfil a Sorteny conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional

Aquesta setmana hem pujat junt amb el Servei Meteorològic Nacional a fer el perfil pel seguiment pel projecte Snowpack i també per a la predicció del Butlletí del Perill d'Allaus.

Ha sigut molt interessant, ja que la capa feble discontínua ha evolucionat en gobelets més grans. Els test de la columna ha estat negatiu. En canvi, el test de la serra ha estat positiu en una columna de 120cm a 37cm.