Què són les zones d'allaus?

Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes en el terreny que ens permetrà identificar-les.

Identificar les zones d'allaus ens permetrà realitzar cartografies de les àrees afectades per les allaus que podrem utilitzar en l'ordenament territorial.

D'altra banda, per a l'excursionista també serà útil conèixer les zones d'allaus, ja que això ajudarà a traçar un itinerari més segur.

Per a identificar aquestes zones ens fixarem en les carcterístiques morfològiques i de vegetació dels vessants.

Zona d'allau. S'observa clarament la manca de vegetació tant a la capçalera com a la zona del trajecte i de dipòsit

Pàgines temàtiques relacionades

Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més
Els perfils de neu

Els perfils de neu són registres estratigràfics del mantell nival, és a dir, el reconeixement i representació de totes les capes de neu que trobem...

Llegir més
Els test d'estabilitat

Els tests d'estabilitat són assaigs que fem en el mantell nival per avaluar-ne l'estabilitat respecte a les allaus de placa. S'utilitzen tant per part dels observadors per a fer el butlletí de perill d'allaus...

Llegir més