Causes del desencadenament d'allaus

En la següent taula apareixen algunes de les situacions mes freqüents que es poden donar a la muntanya i que afavoreixen el desencadenament d'allaus. Per conèixer exactament la situació del mantell nival i el perill d'allaus cal informar-se a partir dels butlletins de perill d'allaus que emeten els diferents governs.

Causa Situació de perill
Precipitació de neu de 30 a 60 cm Perill d'allaus de neu recent en pendents forts
Precipitació de neu de 60 a 90 cm Perill general d'allaus de neu recent
Precipitació de neu superior a 90 cm Perill general d'allaus de neu recent, les allaus poden arribar a tenir grans dimensions i provocar situcions catastròfiques
Temperatura molt freda durant i posteriorment a una nevada Perill d'allaus de neu pols persistent
Temperatura de l'aire propera o superior a 0 ºC Perill d'allaus de neu humida
Forta insolació Perill d'allaus de neu humida
Vent Perill d'allaus de plaques de vent
Formació de gebre de superfície Si queda enterrat, pot convertir-se en una capa feble i produir allaus de placa
Precipitació de neu rodona Si queda enterrada, pot convertir-se en una capa feble i produir allaus de placa
Temperatura de la neu baixa durant molts dies Formació de facetes o gobelets, formació de capes internes de baixa resistència, inestabilització general del mantell nival
En èpoques de temperatures suaus al migdia Perill d'allaus de neu humida
Forta pluja Perill d'allaus de neu humida

Pàgines temàtiques relacionades

Les zones d'allaus

Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes...

Llegir més
Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més
Els perfils de neu

Els perfils de neu són registres estratigràfics del mantell nival, és a dir, el reconeixement i representació de totes les capes de neu que trobem...

Llegir més