Què és una allau?

Una allau es defineix com una porció de massa del mantell nival que es posa en moviment per ruptura d'un equilibri entre les forces resistents i les forces motrius (Vilaplana, 1989). Quan en el mantell nival les forces motrius (component del pes paral·lel al vessant, sobrecàrregues, M) superen les forces resistents (fregament amb la superfície, cohesió de la neu etc., R) es produeix una inestabilitat del mantell nival, i es desencadena una allau.

Zones d'una allau

  • Zona de sortida. És la zona on la neu es posa en moviment i es comença a accelerar al llarg de la pendent, guanyant massa constantment. Té un pendent mitjà d'uns 30º-40º o més.

  • Zona de trajecte. En aquesta zona l'allau manté una velocitat més o menys constant. Té un pendent mitjà d'uns 20º-30º.

  • Zona d'arribada. La massa de neu en moviment s'atura. El pendent és normalment inferior als 20º.

Pàgines temàtiques relacionades

Les zones d'allaus

Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes...

Llegir més
Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més
Els perfils de neu

Els perfils de neu són registres estratigràfics del mantell nival, és a dir, el reconeixement i representació de totes les capes de neu que trobem...

Llegir més