El butlletí de perill d'allaus d'Andorra

El Butlletí del Perill d'Allaus per Andorra està elaborat per Météo France (Perpinyà) i arriba al Govern d'Andorra tots els dies, des del 15 de desembre al 30 d'abril, cap a les 16h i és vàlid les 24 hores, fins l'arribada del següent.

Per a realitzar el butlletí, Météo France recupera diàriament dades climatològiques de les estacions automàtiques d’Andorra i de totes les estacions manuals situades a les estacions d’esquí. També consulta directament amb els pisters sobre l’estat de la neu i altres consideracions.

Generalment, l’estimació del perill donada pel butlletí és vàlida per a un únic massís muntanyós d’una superfície que pot variar entre 500 i 1000 km2 (s’ha d’interpretar el butlletí per la totalitat del territori i no de forma localitzada).

El butlletí està destinat als esquiadors de tots tipus i no cobreix els dominis esquiables, que són zones preparades i assegurades.

El butlletí es composa de 4 apartats que es detallen tot seguit.

1. Estimació del perill d'allaus

Aquest punt és el més gràfic, ja que representa el nivell del perill en una escala d'1 a 5. Aquesta escala està definida per a tota Europa i s'anomena "Escala europea de perill d'allaus".

L’estimació del grau de perill d’allaus pot ser:

  • De forma general per a tot el territori;
  • Per zona (un nivell de perill al nord i un altre nivell de perill al sud);
  • Per altitud (un nivell de perill fins a una alçada determinada i un altre nivell per sobre).

2. Distribució i estats del mantell nival

Aquest apartat indica els valors mitjans tant per l’espessor del mantell nival (per naturalesa molt variable) com per l’altitud mínima a partir de la qual és possible practicar l’esquí de muntanya (en un mateix massís muntanyós, aquesta altitud mínima pot variar d’uns centenars de metres d’una vall a una altra).

3. Estabilitat del mantell nival

Aquest apartat ÉS EL MÉS IMPORTANT del butlletí ja que dóna una estimació del perill d’allaus natural i accidental.

Tenint sempre en compte l'evolució de les capes internes del mantell nival, aquest apartat informa de forma específica de:

  • Les possibles allaus a causa de les acumulacions;
  • La presència de plaques de vent;
  • L’efecte del temps sobre la neu (temperatures, pluges, vent, etc.).

4. Tendència del perill

Aquest és el darrer apartat del butlletí, on s’indica l'evolució del perill d’allaus, que pot ser a l’alça, a la baixa o estacionària.

Pot anar acompanyat d’uns comentaris que justifiquen la tendència.

Senyalització a les estacions sobre el perill d'allaus


Divulgació del butlletí


El butlletí està actualitzat diàriament a la web .www.meteo.ad i també s’envia de forma automàtica als diferents serveis de l’administració (Policia, Bombers, Protecció Civil, Banders) i les estacions d’esquí.

Pàgines temàtiques relacionades

Els test d'estabilitat

Els tests d'estabilitat són assaigs que fem en el mantell nival per avaluar-ne l'estabilitat respecte a les allaus de placa. S'utilitzen tant per part dels observadors per a fer el butlletí de perill d'allaus...

Llegir més
Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més