Perfils interpretats

Cas A


Interpretació del perfil

En la part inferior del mantell hi ha una capa de baixa resistència composada per gobelets. Aquest fet és molt freqüent als Pirineus, és fruit de les primeres nevades de la temporada on s'instal·la un metamorfisme de fort gradient. Normalment, aquesta capa no representa cap problema, doncs és prima i les irregularitats del terreny la fan irregular (no contínua).

Per sobre hi ha un seguit de capes de grans fins amb una resistència considerable i amb una duresa alta. Fins aquí (fins a 60 cm) el mantell seria un mantell estable.

Per damunt hi ha un metre de neu recent freda (neu nova i partícules reconeixibles) amb una resistència molt baixa (inferior a 4 kpf), una duresa d'1 i una densitat baixa. Aquesta capa li dóna al mantell una inestabilitat molt alta i la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu recent (molt provablement allaus de neu pols) és també molt alta. Estem doncs davant d'un perfil que ens indica perill.

Cas B


Si tornem a prescindir dels gobelets inferiors, capa antiga i una mica regelada, en aquest perfil també tenim dos trams ben diferenciats. Una capa inferior, de molt poca resistència, composada per gobelets, de baixa humitat i cohesió. Es tracta, per tant, d'una capa inestable.

Per sobre tenim una capa de grans fins, segurament dipositats pel vent, d'una resistència i duresa més grans que l'anterior. És una capa amb més cohesió que l'anterior.

Aquest perfil ens mostra un mantell molt susceptible a la sobrecàrrega. Es tracta d'una placa de grans fins que es troba damunt una capa de gobelets molt poc cohesius.

Cas C


En aquest cas tenim un perfil molt homogeni composat, pràcticament en la seva totalitat, per grans rodons humits i amb poca cohesió. La neu és densa doncs el contingut d'aigua és alt. És un mantell nival típic de primavera on la neu ja s'està fonent i desapareixent. Enmig de l'hivern, en èpoques de calor continuada, també es pot donar aquest tipus de mantell.

Quan el mantell nival té un perfil d'aquest tipus és susceptible a la formació d'allaus de neu humida, especialment en els moments de més escalfor, com el migdia.

Pàgines temàtiques relacionades

Els test d'estabilitat

Els tests d'estabilitat són assaigs que fem en el mantell nival per avaluar-ne l'estabilitat respecte a les allaus de placa. S'utilitzen tant per part dels observadors per a fer el butlletí de perill d'allaus...

Llegir més
Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més