Les estacions nivometeorològiques

Són instal·lacions distribuïdes pel territori que poden mesurar de forma independent i continua l’estat de l’atmosfera i de la neu. Normalment estan instal·lades en sectors allunyats de punts d’alimentació elèctrica (zones habitades, etc.), de manera que el més habituals és que funcionin amb energia solar. Estan especialment orientades al seguiment del clima i la nivologia de muntanya, així com per a assistir a la predicció meteorològica i a la de risc d’allaus.

Les variables que normalment es mesuren són: temperatura de l’aire, humitat relativa de l’aire, direcció del vent, força del vent, radiació solar global, gruix de neu i precipitació acumulada. A més, algunes presenten sensors com la pressió atmosfèrica, la temperatura del sòl o la temperatura de la neu.

Aquest tipus de sensors normalment mesuren cada segon o cada minut per finalment generar valors mitjans cada 10 minuts. Posteriorment, els arxius que emmagatzemen aquestes dades deuminutals s’envien al centre pertinent (via telèfon mòbil, satèl·lit, ...) per al seu tractament i ús.

Andorra disposa d’una densa xarxa d’estacions meteorològiques, de les quals el CENMA en gestiona un total de 6: Comapedrosa (2600m), Sorteny (2400m), Pic del Maià (2600m), Bony de les Neres (2100m), Perafita (2400m) i Aixàs (1600m).

Pàgines temàtiques relacionades

Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més
El detector de víctimes d'allaus

DVA significa Detector de Víctimes d'Allaus. És un aparell electrònic emissor i receptor d'ones electromagnètiques...

Llegir més