Mapes meteorològics

Com hem dit, quan els models meteorològics calculen la predicció del temps per a les properes hores i dies (veure l’apartat models meteorològics) un desl formats habituals de presentació dels resultats obtinguts és en forma de mapes meteorològics o mapes dels temps. Aquesta cartografia ens representa l’estat de l’atmosfera per a l’horitzó de previsió calculat pel model i és una eina de fàcil us per als homes del temps o per a qualsevol altre usuari.

Tot i que les variables finals derivades del model i cartografiades en forma de mapa del temps són molt diverses (temperatura, precipitació, vent, pressió atmosfèrica,…), hi ha uns estàndards pels quals cada una de les variables es representa per uns certs nivells verticals de pressió (superfície, 950, 850, 700, 500, 300 hPa). Per exemple, el camp de pressió en superfície és bàsic, també ho són la temperatura a diferents nivells (850, 500 hPa) o el vent en nivells alts com 300 hPa. Una altra variable superficial que és molt comú representar és la precipitació acumulada en un cert interval temporal (3, 6, 12 hores). Com s'ha dit aquestes variables poden variar segons sigui l'objectiu final de la modelització. Per exemple, en una zona de muntanya com Andorra tindrà més interès representar l'alçada de la isoterma de 0 ºC per poder predir la cota de neu o la presència de glaçades que no pas obtenir la humitat relativa a 1km o la temperatura del cim dels núvols ja que aquestes són variables útils pel seguiment d'huracans.

Exemple de mapa del temps d’un model meteorològic mesoescalar. Font:

Per entrar amb més detalls per entendre i saber interpretar els mapes de temps us adjuntem uns interessants textos extrets del fòrum Meteored de meteorologia i de la revista RAM (Revista del Aficionado de Meteorología).

Els hem dividit en tres blocs:

Els mapes del temps:

El mapa de superfície:

El mapa en alçada:

Pàgines temàtiques relacionades

Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més
El detector de víctimes d'allaus

DVA significa Detector de Víctimes d'Allaus. És un aparell electrònic emissor i receptor d'ones electromagnètiques...

Llegir més