Com es transporta la neu?

La distribució de la neu en muntanya deguda al transport pel vent és un paràmetre molt important a l'hora de descriure el mantell nival d'una regió. Per a un bon coneixement nival d'una zona, és primordial un bon coneixement del vent.

Les sobreacumulacions de neu, com les plaques de vent, poden ser l'origen d'allaus. En les carreteres d'alta muntanya la formació de congestes pot interferir en el tràfic. En les estacions d'esquí el fenomen és més aviat el contrari, ja que les zones amb deflació (erosió de la neu) poden arribar a provocar el tancament d'algunes pistes. Per últim, la distribució irregular de la neu té una influència no negligible sobre els recursos hídrics en les zones de muntanya.

Hi ha tres tipus de transport de neu pel vent, que varien funció de la velocitat del vent i de la mida de les partícules transportades: la reptació, la saltació i la difusió turbulenta.

La reptació La reptació es produeix quan els grans de neu són massa pesats per aixecar-se del terra. La força del vent tant sols és capaç de donar-los un desplaçament paral·lel al sòl. Aquest procés té lloc tant sols a una alçada d'un mil·límetre del terra. Es produeix amb vents febles de 0,1-0,5 m/s (NAAIM-BOUVET 1992) a 4 m/s (CASTELLE 1995). Aquest procés representa un 10% del total de transport de neu pel vent.

La saltació La saltació és, per a molts autors, el mecanisme de transport de la neu més important. Es produeix per combinació de la força del vent sobre la partícula i la força de gravetat. Les partícules de neu són projectades del sòl seguint una trajectòria inicial vertical. Immediatament, i a causa de la gravetat, la trajectòria esdevé una paràbola asimètrica, apropant-se a l'horitzontalitat a nivell del sòl. El salt més corrent de les partícules és d'1 cm d'alçada per 20 cm de llargada. Quan la partícula arriba al sòl, hi pot haver un intercanvi de quantitat de moviment entre la partícula que cau i una partícula quieta que serà dejectada. La part més important del transport per saltació es produeix entre 0,1 i 1 m d'alçada sobre el sòl.

La difusió turbulenta o suspensió La difusió turbulenta o suspensió es produeix amb vents molt intensos. L'alçada a la que poden arribar les partícules varia entre 10 i 100 m, però algunes partícules molt fines poden ésser transportades fins a una alçada de 2000 i 3000m. Normalment moltes partícules que es troben en procés de saltació són capturades i transportades per difusió turbulenta. Per a que una partícula sigui mantinguda en l'aire és necessari que la component vertical de la seva velocitat sigui com a mínim igual a la velocitat de caiguda de la partícula.

En aquest tipus de transport juga un paper molt important la sublimació, que pot arribar a ser de fins al 70% del total de neu transportada (MELLOR 1965).

En el següent esquema queden representats els tres tipus de transport.

Representació dels tres tipus de transport de la neu pel vent Procés de difusió turbulenta. La neu que entra en aquest tipus de transport es sublimarà amb facilitat

Pàgines temàtiques relacionades

Les allaus

Una allau es defineix com una porció de massa del mantell nival que es posa en moviment per ruptura d'un equilibri entre les forces resistents...

Llegir més
Les zones d'allaus

Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes...

Llegir més
Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més