Modelat de la neu a causa del vent

Com en altres materials granulars, el vent modela la superfície de la neu. Totes les formes modelades tenen un sentit que depèn de la direcció del vent que les ha formades. La determinació de la direcció del vent ens pot indicar on es troben les acumulacions de neu (com les plaques de vent), que moltes vegades resulten inestables i poden provocar allaus.

Conèixer la direcció del vent és senzill, només cal ser una mica observador. Es fa a partir de les formes que el vent ha deixat en la superfície del mantell nival i al voltant d'alguns obstacles.

A continuació es presenta un llistat de les formes modelades sobre la superfície de la neu més corrents que podeu observar en muntanya.

Estructura Esquema Criteris de direcció del vent
Dunes Transversals a la direcció del vent. Pendent suau a sobrevent i pendent fort a sotavent.
Ones Transversals a la direcció del vent. Vistes en planta tenen una morfologia en forma de "croissant", la part còncava es forma a sotavent.
Arrugues (ripples) Transversals a la direcció del vent. El pendent suau a sobrevent i el pendent fort a sotavent.
Barcanes Longitudinals a la direcció del vent. El pendent suau a sobrevent. Tenen un angle obtús si el vent que les ha format ha estat regular, i agut en el cas contrari.
Zastruguis Longitudinal en la direcció del vent. Relleu negatiu. El pendent suau a sotavent i el fort a sobrevent.
Talls Longitudinals a la direcció del vent. Relleu negatiu. La part més ampla del tall senyala la direcció del vent que la va formar.
Forats Transversals a la direcció del vent. La part més erosionada senyala la direcció del vent que la va formar.
Acumulació darrere obstacles Longitudinals a la direcció del vent. L'acumulació més important es forma a sotavent de l'obstacle.
Gebre Longitudinals a la direcció del vent. El gebre es forma a sobrevent de l'obstacle.

Pàgines temàtiques relacionades

Les allaus

Una allau es defineix com una porció de massa del mantell nival que es posa en moviment per ruptura d'un equilibri entre les forces resistents...

Llegir més
Les zones d'allaus

Les allaus acostumen a baixar per unes zones determinades que s'anomenen zones d'allaus. Això provoca que moltes vegades deixin empremtes...

Llegir més
Mètodes de protecció

Existeixen diferents mecanismes de defensa per a protegir-nos de les allaus. D'una banda tenim els sistemes de predicció del perill d'allaus...

Llegir més