La cerca amb Detector de Víctimes d'Allaus

La cerca amb DVA s'estructura en tres parts: la cerca primària, una cerca secundària i una cerca fina.

Cerca primària: Té com a objectiu captar el senyal del DVA de la persona enterrada. Començarem la cerca en el punt on hem vist per última vegada el nostre company, i marcarem aquest punt amb un pal d'esquí. Hem vist que l'abast màxim d'un DVA és aproximadament de 50 a 60 m en condicions òptimes de funcionament. Tindrem en compte aquest paràmetre quan utilitzem el DVA en allaus de diverses dimensions.

En aquest esquema es mostren els tipus de cerca amb DVA en funció de les dimensions de l'allau i el nombre de persones. La bandera vermella representa l'últim punt on hem vist la víctima, la X representa el punt on començarem la cerca. A: allau de menys de 40 metres d'amplada. B: allau de més de 40 metres d'amplada amb un cercador. C: allau de més de 40 metres d'amplada amb més d'un cercador, en aquest cas tres. Allaus d'una amplada inferior a 40-50 metres: En el cas que siguem una sola persona, agafarem una direcció de rastreig perpendicular a l'amplada de l'allau. La distància que ens separarà dels límits de l'allau (en la seva amplada) serà de 20 o 25 m. Aquesta distància entra perfectament dins l'abast del nostre DVA, tot i tenir les piles una mica gastades. En el cas que siguem diverses persones, agafarem una direcció de rastreig perpendicular a l'amplada de l'allau. Els rastrejadors es desplaçaran en paral·lel separats entre ells uns 20 metres.

Cerca secundària: Comença en el moment en que captem el primer senyal del DVA de la persona enterrada. L'objectiu és reduïr la cerca a una àrea d'un metre quadrat aproximadament, per començar la cerca fina amb DVA i sonda. Per a ser eficaços, en aquesta part és imprescindible tenir un bon coneixement del funcionament del nostre DVA i estar entrenats en la cerca. Bàsicament hi ha dos mètodes: el mètode en creu, que es pot dur a terme amb tots els tipus de DVA, i el mètode direccional, que només funciona en el cas de DVA digitals.

  • Mètode en creu: Utilitzarem el senyal sonor del DVA, o en el cas que en tingui, el senyal lluminós. Des del punt on hem captat el primer senyal, ens mourem a poc a poc sobre una línia recta, escoltant el senyal i buscant la màxima intensitat. Quan trobem el punt de màxima intensitat del so, parem, girem 90º sobre nosaltres mateixos i fem el mateix que abans, ara caminant sobre una recta perpendicular a l'anterior. Repetim el procés: busquem la màxima intensitat sobre aquesta recta i quan la trobem, tornem a girar 90º. Veurem que cada vegada la intensitat de senyal és més forta, hem d'anar baixant la sensibilitat del DVA a mesura que progressem en la cerca. Arribarà un moment en que tindrem la mínima sensibilitat però ja no notarem els canvis d'intensitat, això significa que som molt a prop de la víctima i hem de començar la cerca fina.

  • Mètode direccional: Aquest mètode només es pot utilitzar amb DVA digitals, i es basa en seguir els senyals visuals. Els DVA digitals ens indiquen la direcció del camp magnètic mitjançant una fletxa. Es tracta d'anar seguint aquesta fletxa, caminant molt a poc a poc per donar temps al DVA a canviar la direcció quan sigui necessari, i sempre en el sentit en que la distància indicada al DVA disminueix. Si seguim la direcció que ens marca el DVA i observem que la distància augmenta, haurem de donar mitja volta. Tal com es pot observar a la figura, i com s'ha explicat anteriorment, per arribar a la víctima seguirem una trajectòria el·líptica. Si seguim la direcció de la fletxa en línia recta, acabarem molt lluny de la víctima. Hem d'anar avançant a poc a poc i anar girant el DVA, de manera que la fletxa sempre indiqui endavant. Quan l'indicador de distància marqui 2-3 metres finalitzarem aquesta cerca.

Cerca fina: La farem en la zona que haurem delimitat amb la cerca secundària. Tant si tenim un DVA analògic o digital, utilitzarem el mètode en creu. Posarem el DVA quatre dits per sobre la neu, pla, i farem el mètode en creu molt a poc a poc. D'aquesta manera acabarem de delimitar una zona de dimensions molt petites on podrem començar la cerca amb sonda.

ATENCIÓ! Per a la cerca amb el mètode en creu (DVA analògic i tot tipus de DVA en cerca fina), és molt important que mantinguem el DVA sempre horitzontal apuntant en la mateixa direcció.

Pàgines temàtiques relacionades

Socorrisme de muntanya

La muntanya és un medi hostil, qualsevol incident o contratemps sense importància en un altre entorn, pot evolucionar ràpidament.

Llegir més
Intervenció professional

Un cop donada l’alerta al 112 es posa en funcionament el grup de primera intervenció.

Llegir més
La nutrició i la hidratació

A l'hora de planificar la nostra alimentació, i especialment si parlem d'alçades importants, haurem de tenir present el següent...

Llegir més