La cerca multivíctimes

També es pot donar el cas que més d'un company hagi quedat enterrat per l'allau.

Hi ha DVA digitals que diferencien els senyals emesos pels diferents DVA enterrats, i permeten ignorar els que no ens interessen. Moltes vegades, però, ja sigui a causa de que les diverses víctimes es troben molt juntes o de que n'hi ha moltes, el DVA no pot separar els senyals, per això és important que coneguem les tècniques de cerca multivíctima.

Començarem fent la cerca normal, explicada anteriorment, fins a trobar la primera víctima. Si som dues o més persones, algú es quedarà palant i l'altre seguirà buscant. Ens separarem uns 3 metres de la primera víctima, i caminarem en forma de cercle al seu voltant, tot mirant si hi ha algun canvi en la distància o la direcció del DVA (digital), o si sentim un segon senyal sonor (analògic). En el cas d'identificar un d'aquests canvis, començarem la cerca secundària per aquesta segona víctima. Si no identifiquem nous senyals, ens separarem tres metres més i farem el mateix.

Exemple d'un recorregut a seguir en una cerca amb més d'una víctima.

Una variant d'aquesta tècnica consisteix en allunyar-nos 3 metres de la primera víctima, però desfent el camí que acabàvem de fer, és a dir, tornant enrere. Llavors utilitzarem la tècnica de les S deixant 3 metres de separació entre recta i recta (veure figura), fins que localitzem una irregularitat en el senyal (ja sigui de direcció o de distància); llavors comencem la cerca fina.

Pàgines temàtiques relacionades

Socorrisme de muntanya

La muntanya és un medi hostil, qualsevol incident o contratemps sense importància en un altre entorn, pot evolucionar ràpidament.

Llegir més
Intervenció professional

Un cop donada l’alerta al 112 es posa en funcionament el grup de primera intervenció.

Llegir més
La nutrició i la hidratació

A l'hora de planificar la nostra alimentació, i especialment si parlem d'alçades importants, haurem de tenir present el següent...

Llegir més