La interpretació del butlletí de perill d'allaus

Actualment Europa compta amb una escala unificada per a tots els seus països amb cinc graus de perill. Cadascun dels graus de perill descriu una estabilitat del mantell nival concreta així com una probabilitat de desencadenament. Per a cada grau de perill, es donen unes recomanacions per a la pràctica dels esports d'hivern fora de les zones controlades.

Els butlletins de perill d'allaus ens donen molta informació tant meteorològica com nivològica. La seva lectura completa i comprensió es la que ens ajudarà a realitzar la nostra sortida a muntanya amb més seguretat. A continuació es donen un seguit de pautes que faran que anem una mica més enllà en la comprensió dels butlletins de perill d'allaus.

  • Mentre hi ha neu, el perill 0 no existeix. No es pot abaixar la guàrdia perquè el butlletí ens estigui donant un grau de perill molt baix.
  • Mai ens hem de quedar només amb el número, s'ha de llegir i entendre la resta del butlletí, doncs és la informació complementària a l'índex de perill, la que realment ens interessa i la que ens proporcionarà més eines per a la decisió.
  • En els butlletins es fa referència constant a allaus espontànies en contraposició a allaus accidentals, per sobrecàrrega feble o forta. Una allau espontània és el descens d'una allau sense intervenció humana. Al contrari, una allau accidental està desencadenada per una persona o grup de persones. Si som un grup de persones serem una sobrecàrrega forta i si anem sols serem una sobrecàrrega feble.
  • Les allaus de placa són les allaus que causen més accidents a excursionistes als Pirineus. Haurem d'estar molt al cas quan el butlletí ens parla de la presència de plaques i en quina orientació es troben.
  • Per una altra banda ens fixarem si per als propers dies s'anuncia vent, de quin quadrant vindrà i quina intensitat tindrà. Si el vent que s'espera és feble, formarà plaques a sotavent amb neus superficials de poca cohesió, com la neu recent. Si el vent que s'espera és fort, es formaran plaques sigui quin sigui l'estat superficial del mantell nival.
  • Si hi ha hagut una nevada forta el desencadenament d'allaus de neu recent serà provable. Quan passi això cal estar alerta a l'evolució de les temperatures, si ha estat una nevada freda, mentre segueixi el fred, la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu recent es mantindrà. Si ha estat una nevada humida, un escalfament farà que augmenti la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu humida.
  • Si el butlletí anuncia la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu humida cal les variacions de temperatura, doncs un increment important de les temperatures pot augmentar la probabilitat de desencadenament d'allaus de neu humida. Aquesta es la raó per la que a la primavera, el butlletí sempre parla de les hores centrals del dia com les de més perill de desencadenament d'allaus de neu humida, doncs en aquestes hores hi ha un increment important de la temperatura.

Pàgines temàtiques relacionades

El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més
El detector de víctimes d'allaus

DVA significa Detector de Víctimes d'Allaus. És un aparell electrònic emissor i receptor d'ones electromagnètiques...

Llegir més
Mètodes d'ajuda a la decisió

Els mètodes d'ajuda a la decisió són mètodes ens ajuden a valorar l'estat de la neu i el temps, del terreny i del grup per a prendre decisions que ens permetin progressar...

Llegir més