El Rutschblock o test del salt

Aquest test va ser desenvolupat a Suïssa durant els anys 70 i descrit l'any 1987 per Föhn.

És un dels test que més s'ha utilitzat pels observadors i predictors com a complement del perfil estratigràfic i del sondatge per percussió.

Aïllarem un bloc de 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, separant-lo bé de la resta del mantell. En aquest cas la sobrecàrrega la fem amb el nostre propi pes. En primer lloc pujarem sobre la columna que hem aïllat. Si no llisca, farem una flexió de genolls. Si així tampoc llisca, començarem a saltar-hi a sobre. En la taula següent es mostren els 7 nivells de sobrecàrrega que s'han definit per aquest test:

El principal inconvenient d'aquest test és que requereix bastant de temps. D'altra banda, hi ha dos factors que varien amb l'observador: el pes de la persona que fa el test i la força amb què salta sobre el bloc. Tot i això, és bastant fiable i s'ha utilitzat durant molts anys com a eina per a la predicció del risc d'allaus arreu del món.

Pàgines temàtiques relacionades

Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més