El test de compressió

Aquest test va ser descrit per Jamieson, però havia estat utilitzat des dels anys 70 pels guardes canadencs.

Aïllem una columna al mantell nival de 30 cm per costat, i de màxim 120 cm de profunditat, el més fàcil és fer-ho amb una serra de neu, però ens servirà un esquí o un cordino. Posem la pala plana sobre aquesta columna i carregarem el mantell donant cops sobre la pala. Començarem donant 10 cops amb la punta dels dits, si no cau seguirem amb 10 cops més movent el braç des del colze, i si així tampoc no cau farem 10 cops més amb el puny, movent tot el braç

Ens farem una idea de l'estabilitat segons en quin moment es produeixi el lliscament de la placa, si és que es produeix.

Per a representar els resultats d'aquest test, s'utilitza un codi on s'indica el nombre de cops necessaris per fer lliscar la capa i la profunditat del pla de lliscament:

##: Nombre de cops necessaris per fer lliscar la capa prof: Profunditat del pla de lliscament en centímetres.

Pàgines temàtiques relacionades

Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més