El test del bastó

De fet, no està considerat un test, ja que no aïllem cap bloc del mantell per avaluar-lo. Tot i això, com que és molt senzill i ràpid de fer, si en fem molts al llarg d'un itinerari ens dóna una informació prou vàlida. Consisteix en enfonsar el bastó d'esquí dins el mantell nival (millor pel cantó del mànec) i anar comprovant la resistència de les diferents capes. Aquest mètode només ens permet trobar capes de baixa resistència si aquestes són gruixudes. No permet distingir discontinuïtats entre capes ni nivells febles prims, a més, amb aquest mètode no es poden travessar nivells espessos de gel.

Aquest mètode és molt limitat, però pot ser molt útil com a complement d'altres tests d'estabilitat. Per exemple, si amb el test de la pala hem detectat una capa de gobelets gruixuda a la base, amb el test del bastó podem anar comprovant si aquesta es manté en l'espai. Per a realitzar aquest test no importa el pendent del vessant.

Pàgines temàtiques relacionades

Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més