El test de propagació de la serra

Aquest test va ser proposat per D. Gauthier i B. Jamieson l'any 2006. Intenta reproduir la facilitat amb què es propaga una fractura, tot i que aquesta fractura la iniciarem nosaltres, per això aquest test no s'utilitza sol, sinó que en complementa d'altres. Primer cal obrir un mur de neu paral·lel a la línia de màxim pendent, d'un metre com a mínim, on farem la columna. Hem d'identificar-hi les capes fràgils, ja sigui amb un test de compressió o bé visualment.

Aïllem una columna de 30 cm d'ample i almenys 1 metre en el sentit de màxim pendent, i de profunditat superior a la profunditat de la capa fràgil que volem estudiar. S'introdueix la serra en la capa fràgil per la part de baix de la columna, i s'estira ràpidament cap amunt, fins que la fractura de la capa fràgil es propagui automàticament per davant de la serra.

On x és la longitud on la ruptura ha començat a propagar-se automàticament. y és la longitud de la columna (normalment 100 cm). z és la profunditat de la capa fràgil.

Per exemple, si el dia 16 de desembre del 2009 fem aquest test i es trenca una capa fràgil a 38 cm de profunditat després d'introduir la pala fins a 20 cm, i la propagació de la fractura arriba fins al final, anotarem:

PST 20/100 (End) a 38cm el 16/12/2009.

En els anys que s'ha provat aquest test, s'ha demostrat que en general sobreestima l'estabilitat, és a dir, que en casos on els pendents s'han valorat com a inestables el test ha donat un resultat d'estabilitat. Aquest fet el fa perillós per a l'avaluació del risc d'allaus, tot i que pot ser-nos útil per a valorar la facilitat amb què es propaguen les fractures en casos de neu seca.

Per tant, és un test poc útil en els casos d'esquiadors i alpinistes que busquen provar l'estabilitat del vessant que volen travessar, però pot ser d'utilitat per als predictors locals del risc d'allaus, ja que permet estudiar capes febles enterrades fins a 250 cm.

Pàgines temàtiques relacionades

Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més