L'stuffblock

Aquest test va ser descrit per Birkeland, Johnson i Herzberg als Estats Units.

És una variant del test de compressió. Aïllem una columna de 30cm x 30cm amb una serra de neu, un esquí o un cordino. Posem la pala al damunt d'aquesta columna, i carregarem el mantell amb una bossa que pesi 4'5 quilos que posarem sobre la pala. Normalment es fa amb una bossa o sac de roba lleugera amb neu a dins, i cal mesurar els 4'5 quilos amb un dinamòmetre.

Primer posarem la bossa sobre la pala sense donar cap cop, després deixarem caure la bossa d'una alçada de 10 cm, de 20 cm de 30cm, etc. fins que es produeixi el trencament.

Un dels punts forts d'aquest test és que la força amb què es sobrecarrega el mantell no depèn de l'observador, sinó que es tracta d'una massa coneguda deixada caure des d'una alçada concreta, per tant els resultats són fàcilment comparables encara que siguin de diferents observadors.

Pàgines temàtiques relacionades

Eines d'observació i predicció meteorològica

La meteorologia és la ciència que estudia els fenòmens de l'atmosfera. Com que l'atmosfera és un fluid es pot descriure el seu comportament...

Llegir més
Abans de sortir

Abans de marxar a la muntanya, hi ha tot un seguit d'aspectes que cal tenir en compte i que haurem de repassar a casa. Una bona planificació...

Llegir més
El material personal

La roba és un factor importantíssim per a l'alta muntanya hivernal. Les condicions meteorològiques canvien molt ràpidament, i cal anar preparat...

Llegir més