Factors nivometeorològics

El mantell nival està en constant transformació, les condicions meteorològiques actuals i futures juguen un paper cabdal sobre aquests canvis en el mantell, és per això que hem de conèixer tant la meteorologia actual com les previsions futures per saber si tendim cap a una estabilització o pel contrari el mantell es pot inestabilitzar.

En la taula següent es mostren algunes de les característiques del mantell nival que podem observar i que ens poden donar informació sobre la possibilitat que s'hi desencadenin allaus:

En la següent taula es donen algunes de les situacions meteorològiques que poden inestabilitzar el mantell:

Pàgines temàtiques relacionades

Factor humà i bons hàbits

El factor humà, o més ben dit, els factors humans, són tots aquells factors que ens condicionen a l'hora de prendre decisions, i que normalment...

Llegir més
En cas d'accident

Quan una persona és atrapada per una allau, és vital actuar amb rapidesa.

Llegir més
Socorrisme de muntanya

La muntanya és un medi hostil, qualsevol incident o contratemps sense importància en un altre entorn, pot evolucionar ràpidament.

Llegir més