L'Snowcard

És una targeta amb les dues cares impreses. A davant s'hi fan tres preguntes: Quin és el risc d'allaus, quin és el pendent més fort i quines són les orientacions i pendents més favorables al desencadenament d'allaus.

Per a determinar el màxim pendent, caldrà agafar una àrea de 10 m2 on el pendent sigui més fort en una zona de perill. Aquesta zona de perill varia segons el risc que ens marca el butlletí de perill d'allaus. Per a risc 1, considerarem només la zona propera a la traça, per a risc 2 tindrem en compte una zona d'uns 20-40 metres al voltant de la traça, per a risc 3 caldrà considerar el vessant sencer així com les zones probables de trajecte de les allaus, i per a risc 4 tindrem en compte també els vessants adjacents, així com les zones d'allaus properes. Amb aquestes dades decidirem si el pendent és favorable o no.

Al darrere hi ha un holograma amb dos gràfics: pendent favorable o desfavorable. En tots dos casos, el gràfic determina un risc d'allaus amb els colors verd (risc feble), groc (risc moderat, prendre precaucions) i vermell (risc elevat, desaconsellat sortir), en funció del risc donat al butlletí i del pendent.

Tot això ve acompanyat per una llista de paràmetres per estimar el risc d'allaus.

Per a més informació: Snowcard

Pàgines temàtiques relacionades

Factor humà i bons hàbits

El factor humà, o més ben dit, els factors humans, són tots aquells factors que ens condicionen a l'hora de prendre decisions, i que normalment...

Llegir més
En cas d'accident

Quan una persona és atrapada per una allau, és vital actuar amb rapidesa.

Llegir més
Socorrisme de muntanya

La muntanya és un medi hostil, qualsevol incident o contratemps sense importància en un altre entorn, pot evolucionar ràpidament.

Llegir més